+355 42 359943 info@futurplast.al

Certifikime

Sepse cilesia dhe standard-et jane te rendesishem per ne

 

 

Certifikime

 

 

Standardi ISO 22000,  lëshuar në nëntor të vitit 2005 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë së ushqimit. Shoqerite qe operojne  në zinxhirin ushqimor perdorin kete standard për të treguar aftësitë e tyre për të kontrolluar rreziqet për sigurinë e ushqimit.

Standardi 22000: 2005 është publikuar me qëllimin e harmonizimit të standardeve (kombëtare dhe ndërkombëtare) ekzistuese për sigurinë e ushqimit dhe HACCP. Rregulli në fjalë mund të integrohet në mënyrë të përkryer me ISO 9001 dhe ISO 14001.

Qëllimet standarde janë për të siguruar sigurinë e ushqimit “nga ferma në tryezë” të bazuar në bazat e njohura ndërkombëtarisht nga të gjithë operatorët .

– Menaxhimi i sistemit: lejon kontrollin e të gjitha ndërveprimet mes elementëve që përbëjnë sistemin, për të siguruar efikasitetin dhe efektivitetin e vetë sistemit;

– Programet Paraprake (PRP – Kushtet dhe aktivitetet themelore të sigurisë ushqimore të nevojshme për të ruajtur një mjedis higjienik të gjithë zinxhirin ushqimor, të përshtatshme për prodhimin, menaxhimin dhe shpërndarjen e produkteve të gatshme të sigurta për ushqimet

– Parimet e HACCP – Metodologjia bazë për analizën e rrezikut dhe pikat kritike të kontrollit. Planifikimi për proceset e sigurta të prodhimit që i përshtaten çdo kompanie.